Bangor University logo

Cynllun Sabothol ar gyfer Hyfforddiant Iaith Gymraeg

Lleoliadau

baner

Prifysgol Bangor
Mae'r cyrsiau uwch yng Ngogledd Cymru yn cael eu cynnal yn Ystafell D1:07, Canolfan Bedwyr, Neuadd Dyfrdwy, Ffordd y Coleg, Bangor, Gwynedd. LL57 2DG .
Mae map a chyfarwyddiadau ar sut i gyrraedd y lleoliad yma. (Canolfan Bedwyr yw rhif 64 ar y map).

Coleg Cambria, Llysfasi
Mae'r cyrsiau Mynediad a Sylfaen yng Ngogledd Cymru yn cael eu cynnal ar gampws Llysfasi, Coleg Cambria.
Campws Llysfasi,  Rhuthun, Coleg Cambria LL15 2LB