Bangor University logo

Cynllun Sabothol ar gyfer Hyfforddiant Iaith Gymraeg

Croeso i wefan y Cynllun Sabothol ar gyfer Gogledd Cymru

baner

Geirda

"Proffesiynoldeb ydy'r gair sy'n crynhoi'r cwrs a dweud y gwir. Roedd hi'n bleser i fod ar gwrs lle mae'r amcanion mor glir a'r fframwaith yn eich helpu i'w cyrraedd".
Athro Cynradd

"O bell ffordd, dyma'r profiad o ddatblygiad proffesiynol gorau i mi ei gael erioed".
Athrawes Ysgol Uwchradd

"Yn wirioneddol, y cwrs gorau o'r safon uchaf yr wyf erioed wedi'i fynychu".
Darlithydd Addysg Bellach