Gwersi Fideo'r Cynllun Sabothol

Mae'r adran hon yn cynnwys clipiau fideo o rai o wersi gloywi iaith y cwrs. Mae pob un o'r clipiau yn para ychydig funudau ac yn canolbwyntio ar agweddau gramadegol penodol. Maen nhw hefyd yn rhoi rhagflas i chi o'r hyn sy'n cael ei ddysgu ar y cwrs, ac yn gyfle i gwrdd â rhai o'r tiwtoriad am y tro cyntaf!

Mae cyfres o wersi i'w cael ar gyfer pob un o'r penawdau hyn: