Dyddiadau

Cyrsiau'r Cynllun Sabothol yng Ngogledd Cymru 2017-18

Cwrs Uwch i Athrawon a Darlithwyr Addysg Bellach
18 Medi 2017 - 20 Rhagfyr 2017 Coleg Cambria, Llaneurgain 20 diwrnod dros gyfnod o 13 wythnos
Cwrs Uwch i Gynorthwywyr Dosbarth
10 Ionawr 2018 - 21 Mawrth 2018 OPTIC, Llanelwy 19 diwrnod dros gyfnod o 10 wythnos ac un diwrnod dilyniant
10 Ebrill 2018 - 11 Gorffennaf 2018 Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor 19 diwrnod dros gyfnod o 13 wythnos ac un diwrnod dilyniant
Cwrs Mynediad i Gynorthwywyr Dosbarth
9 Ebrill 2018 - 11 Mai 2018 Coleg Cambria, Llysfasi
25 diwrnod (5 wythnos llawn amser)
Cwrs Sylfaen i Athrawon Cynradd
8 Ionawr 2018 - 23 Mawrth 2018 Coleg Cambria, Llysfasi
55 diwrnod (11 wythnos llawn amser)
Cwrs Blwyddyn i Athrawon Cynradd
4 Medi 2017 - 20 Gorffennaf 2018 Coleg Cambria, Llysfasi
Blwyddyn ysgol