Cymarfer :: Cwrs Gloywi Iaith Ar-lein

Dyma gwrs Gloywi Iaith sy'n gweithio dros y we. Mae'n cynnwys cyfres o wersi ar wahanol bwyntiau gramadeg, yn ogystal ag awgrymiadau ar sut i osgoi camgymeriadau cyffredin.

Yn dilyn y gwersi, cewch gyfle i brofi eich gwybodaeth drwy wneud amrywiaeth o ymarferion perthnasol.

Cyflwyniad
Cyflwyniad i Lafariaid a Chytseiniaid, yn ogystal â'r Rhannau Ymadrodd.

Y Treigladau
Y gwahanol dreigladau a'r hyn sy'n eu hachosi.

Enwau
Golwg ar enwau gwrywaidd, enwau benywaidd ac enwau lluosog.

Ansoddeiriau
Natur ansoddeiriau.

Berfau
Berfau a'u nodweddion.

Negyddu
Sut mae negyddu'n gywir.

Arddodiaid Rhediadol
Golwg ar yr arddodiaid rhediadol a'u patrymau.

Beth yw beth?
Sut i osgoi drysu rhwng geiriau tebyg.

Osgoi cystrawen Seisnigaidd
Sut i ysgrifennu Cymraeg sy'n rhydd o ddylanwad y Saesneg.

Gwallau cyffredin
Sut i osgoi rhai gwallau cyffredin.