Atebion y Llinell Gymorth

<

Beth ydy’r gwahaniaeth rhwng ‘yw’ ac ‘ydy’?

O ran ystyr, does dim gwahaniaeth rhwng 'yw' ac 'ydy'.

Er enghraifft, mae "Beth yw'ch enw chi?" a "Beth ydy'ch enw chi?" yn golygu’n union yr un peth.

Mae'r prif wahaniaeth rhyngddyn nhw yn ymwneud ag arddull a chywair iaith. Mae 'yw' yn tueddu i gael ei ddefnyddio mewn darnau ffurfiol neu lenyddol, ond byddwch chi'n fwy tebygol o ddod ar draws 'ydy' (a'r amrywiad cyffredin 'ydi') mewn cyd-destunau anffurfiol neu lafar.

Nôl at y rhestr