Atebion y Llinell Gymorth

Pa un sy’n gywir - ysgrifennu ‘i’ neu ysgrifennu ‘at’?

Mae dewis yr arddodiad cywir sef ‘i’ neu ‘at’ yn dibynnu ar gyd-destun y frawddeg. 

Rydych yn ysgrifennu ‘at’ rywun.
Rydych yn ysgrifennu ‘i’ le arbennig.

Ysgrifennu at
Fe wnes i ysgrifennu llythyr at y cynghorydd i gwyno am bris parcio yn y dref.

Ysgrifennu i
Ysgrifennodd y pentrefwyr gais i’r cyngor yn gofyn am gael gosod camerâu cyflymder.

Yr un ydy’r patrwm gydag anfon.

Anfon at rywun.
Cafodd y gweithiwr a gafodd ei ddal yn dwyn ei anfon yn syth at reolwr y cwmni.

Anfon i le arbennig.
Anfonodd y bardd ei gerdd i Swyddfa’r Eisteddfod.

Nôl at y rhestr