Atebion y Llinell Gymorth

Pam nad ydy 'yng Nghymraeg' yn gywir?  Roeddwn i’n meddwl bod treiglad trwynol ar ôl 'yn = in'!

Yn y Gymraeg ydy’r ymadrodd yn llawn ac yn gywir felly, er nad ydym yn cynnwys yr 'y' o flaen Cymraeg, mae’r treiglad meddal yn aros.

Nôl at y rhestr