Atebion y Llinell Gymorth

Pam mae rhai geiriau yn treiglo ar ôl ‘y’ – y ci ond y gath? 

Bydd enwau benywaidd unigol yn treiglo ar ôl 'y' a 'r.

e.e. y ci ; y gath ; y ci a’r gath

Ni fydd enwau gwrywaidd nac enwau lluosog yn treiglo.

Ni fydd ll/rh yn treiglo.

Edrychwch ar yr enghreifftiau:

Enw gwrywaidd
dim treiglad

Enw benywaidd
treiglad meddal

Enw lluosog
dim treiglad

ll/rh
dim treiglad

y bachgen

y ferch

y merched

y llygoden

y ci

y gath

y cathod

y llaw

y dosbarth

y wers

y gwersi

y rhaglen

y bwrdd

y ddesg

y desgiau

y rhaw

Mae rhagor o wybodaeth yn y Llawlyfr Gloywi Iaith (tud. 23, pwynt 1)

Nôl at y rhestr