Atebion y Llinell Gymorth

Oes 'na ffordd hawdd o gofio'r treigladau gyda'r rhifau a 'blynedd'?

Oes! Cofiwch y frawddeg hon:

Fish fingers, baked beans, more beans m... m... m...!

blwyddyn un flwyddyn   fish
  dwy flynedd fingers
  tair blynedd baked
  pedair blynedd beans
  pum mlynedd more
  chwe blynedd beans
  saith mlynedd m...
  wyth mlynedd m...
  naw mlynedd m...
  deg/deng mlynedd m...

Nôl at y rhestr