Atebion y Llinell Gymorth

Mae ceisio cofio’r treiglad meddal cywir wrth ofyn cwestiynau yn broblem fawr i fi.  Oes unrhyw ffordd hawdd o gofio?

Dysgu! Dysgu! Dysgu! 
Dyna’r ateb yn anffodus.

Mae’n bosib y bydd y tabl yma’n help:

Beth + berf

TM

Beth ddywedodd y rhiant?

Faint + berf

TM

Faint dalon nhw?

Pwy + berf

TM

Pwy fwytodd y cinio?

Pa + enw

TM

Pa lyfrau ysgrifennodd hi?

Pa + enw + berf

TM

Pa lyfrau ddarllenaist ti?

P’un + berf

TM

P’un brynoch chi?

Sut + enw

TM

Sut gyfrifiadur yw e?

Sut + berf

Dim Tr

Sut taloch chi am y llyfrau?

Pryd + berf

Dim Tr

Pryd cyrhaeddodd y plant?

Ble + berf

Dim Tr

Ble gadawaist ti dy got?

Nôl at y rhestr