Atebion y Llinell Gymorth

Rwy’n drysu!  Mae un o’r disgyblion yn dweud bod ‘peswch gyda hi’. Ydy hyn yn ramadegol gywir?

Os oes rhan o’r corff yn cael ei enwi yn y salwch, rydym yn defnyddio ‘gan’ neu ‘gyda’:

e.e.‘Mae cefn tost gyda fi / Mae gen i boen cefn.’
‘Roedd pen tost ofnadwy gyda fe. / Roedd ganddo fo gur pen ofnadwy.’

Os nad oes rhan o’r corff yn cael ei enwi yn yr afiechyd, rydym yn defnyddio ‘ar’:

e.e. ‘Mae peswch arni hi.’
‘Mae annwyd trwm arnaf i.’

Nôl at y rhestr