Atebion y Llinell Gymorth

Pam fod neu Pam mae sydd yn gywir? Hefyd – a oes angen treiglo’r bod ai peidio?

Pam mae sydd yn gywir yn yr iaith. Mae rhai pobl yn credu nad ydy pam fod yn gywir nac yn safonol ond mae hi’n gystrawen sy’n ddigon cyffredin erbyn hyn. Mae’n debyg bod y ffaith bod Dafydd Iwan yn gofyn “Pam fod eira’n wyn?” yn ei gân enwog wedi helpu i sefydlu’r patrwm.

Gallwch chi dreiglo’r bod neu beidio!

Nôl at y rhestr