Atebion y Llinell Gymorth

Oes yna wahaniaeth rhwng 'mynd yn' a 'dod yn': 'mynd yn siaradwr rhugl' neu 'dod yn siaradwr rhugl?

Mae 'mynd' yn awgrymu gadael a dod yn awgrymu 'cyrraedd'. Gan mai proses o gyrraedd yn hytrach na gadael yw meistroli iaith, mae 'dod yn siaradwr rhugl' yn fwy ystyrlon na 'mynd yn siaradwr rhugl'.

Nôl at y rhestr