Atebion y Llinell Gymorth

Beth sy’n gywir: "maen nhw" neu "mae’n nhw"?

Yn syml, ceisiwch gofio: maen nhw = maent hwy

e.e.
Mae’r athrawon yn poeni. Maen nhw’n mynd i gael cyfarfod.

Ond: mae’n = mae + yn

e.e.
Mae’n rhy hwyr i chi gyflwyno’r aseiniad.
Mae’n amser cofrestru.

Byddai mae’n nhw felly’n golygu mae yn nhw sydd wrth gwrs yn anghywir!

Nôl at y rhestr