Atebion y Llinell Gymorth

Yn aml, rwy'n drysu rhwng ‘yw’ ac ‘i’w’.  Beth ydy’r gwahaniaeth?

Yn syml, yw = 3ydd person unigol y ferf ‘bod’.  Defnyddiwch yw os ydych chi’n gallu defnyddio ydy yn y frawddeg,

e.e.
Hwn yw’r bachgen talaf
Hon yw’r ferch fydd yn darllen yn y gwasanaeth
Dydd Llun yw’r dyddiad cau ar gyfer y swydd

Mae i’w yn golygu rhywbeth hollol wahanol. i’w = i + ei/eu – to his, to her, to their

e.e. 
Rhoddodd Sioned y llythyr i’w (i + ei) hathro.
Aeth y tiwtoriaid i’w (i + eu) gwersi.

Nôl at y rhestr