Atebion y Llinell Gymorth

Hoffwn i wybod pa arddodiad y dylwn ei ddefnyddio wrth gyfieithu'r ymadrodd 'racist to someone'. 'I rywun', 'am rywun'. 'yn erbyn rywun'?

'Ymddwyn yn hiliol tuag at rywun' (towards someone) fyddai'r ymadrodd addas yn yr achos yma. Yn yr un ffordd, petaech chi am ddewis ansoddair fel 'ymosodol', byddai 'ymddwyn yn ymosodol tuag at rywun' yn ymadrodd derbyniol yn ramadegol.

Nôl at y rhestr