Atebion y Llinell Gymorth

Dw i wedi dysgu Cymraeg a dw i’n cael trafferth wrth gyfieithu 'have' o hyd. Allwch chi fy helpu i plîs?

Mae hon yn gallu bod yn broblem i bobl sydd wedi dysgu Cymraeg felly peidiwch â phoeni!

Dyma rai canllawiau (guidelines) i chi:

cael (to have) - y broses o dderbyn (to receive) rhywbeth
e.e.     Dw i’n cael pres poced gan Mam a Dad bob wythnos.

gan (have / got) - mae’r peth gennych chi’n barod
e.e.     Mae ganddi hi gyfrifiadur (neu yn y de - Mae cyfrifiadur gyda / 'da hi)

wedi (have done something)
e.e.     Maen nhw wedi pasio’r arholiad.

rhaid & i (to have to do something)
e.e.     Mae’n rhaid i ti ddysgu’r nodiadau i gyd.

 Cofiwch hefyd:

cael (to be allowed to / to have permission to do something)

Dw i’n cael mynd i’r pwll nofio ar fy mhen fy hun rŵan.

Nôl at y rhestr