Atebion y Llinell Gymorth

Dw i’n dysgu ieithoedd modern mewn ysgol uwchradd.  Ydw i i fod i ddweud fy mod i’n dysgu 'yn Ffrangeg' neu ' mewn Ffrangeg'?

Os ydych chi’n sôn am yr iaith yn gyffredinol, yna yn Ffrangeg sydd yn gywir e.e.

Atebais y cwestiwn yn Ffrangeg.
Roedden nhw’n canu yn Lladin.
Maen nhw’n gwneud eu traethodau yn Gymraeg (cofiwch: nid yng Nghymraeg)
Ond, os ydych chi’n sôn am fath penodol o Ffrangeg e.e. Ffrangeg da; Ffrangeg cywir, Ffrangeg safonol, rhaid defnyddio mewn Ffrangeg e.e.
Roedden nhw’n siarad mewn Ffrangeg ffurfiol iawn.
Maen nhw’n canu mewn Almaeneg safonol.

*Cofiwch: er mai benywaidd yw’r ieithoedd e.e. y Gymraeg, Y _Wyddeleg, Y Bwyleg , os ydych chi’n disgrifio'r iaith, nid yw’r ansoddair yn treiglo e.e.

Ffrangeg cywir (nid Ffrangeg gywir), Cymraeg da, Gwyddeleg Canol, Pwyleg tafodieithol

Nôl at y rhestr