Atebion y Llinell Gymorth

Beth yw'r rheol gyda 'faint' a 'sawl' mewn cwestiwn? Oes yna wahaniaeth yn ystyr y ddau air?

faint & o & treiglad meddal & enw lluosog (llawer) e.e. plant > faint o blant

sawl & enw unigol (un) e.e. plentyn > sawl plentyn

Efallai bod pobl yn Ne Cymru yn tueddu i ddefnyddio 'sawl' yn amlach na phobl y Gogledd ond o ran ystyr, does yna ddim gwahaniaeth rhwng 'faint o' a 'sawl'.

Dyma enghreifftiau i chi:

Faint

Faint o blant sydd yn y dosbarth?
Faint o weithiau mae’r plant wedi bod yn yr amgueddfa eleni?
Faint o draethodau ysgrifennoch chi ar gyfer y modiwl hwn?
Faint o gyfrifiaduron newydd sydd wedi cael eu harchebu?
Faint o filwyr oedd yn ymladd yn y frwydr?

Sawl

Sawl plentyn sydd yn y dosbarth?
Sawl gwaith mae’r plant wedi bod yn yr amgueddfa eleni?
Sawl traethawd ysgrifennoch chi ar gyfer y modiwl hwn?
Sawl cyfrifiadur newydd sydd wedi cael ei archebu?
Sawl milwr oedd yn ymladd yn y frwydr?

Nôl at y rhestr