Atebion y Llinell Gymorth

Beth ydy'r gwahaniaeth rhwng 'er' ac 'ers'?

Mae ‘er’ yn cael ei ddefnyddio wrth sôn am amser pendant yn y gorffennol:

e.e. Roedd hi’n byw yn y pentref er 2002.

Mae ‘ers’ yn cael ei ddefnyddio wrth gyfeirio at amser mwy cyffredinol yn y gorffennol:

e.e.Roedden nhw’n byw yno ers blynyddoedd.

Nôl at y rhestr