Atebion y Llinell Gymorth

Os oes angen treiglo ar ôl geiriau disgrifiadol yn Gymraeg, yna pam nad yw ‘eithaf dda’, hynny yw, quite good yn gywir?

Wrth gymharu pethau yn Gymraeg, rydym yn treiglo’n feddal ar ôl ‘mor’,
e.e.
Mae’r ferch mor ddeallus â’i brawd.

OND

Nid oes treiglad ar ôl ‘mwy’:
e.e.
Mae’r ferch yn fwy deallus na’i brawd.

Nid oes treiglad ar ôl ‘eithaf’:
e.e.
Mae’r ferch yn eithaf deallus ond ei brawd sydd fwyaf deallus.

Nôl at y rhestr