Atebion y Llinell Gymorth

Dw i’n cael trafferth wrth geisio cyfleu’r gwahaniaeth ystyr rhwng teach a learn yn y Gymraeg. Oes yna air heblaw ‘dysgu’?

Oes. Ar lafar, rydym yn dal i dueddu i ddefnyddio 'dysgu' i olygu’r ddau beth ond rydych chi’n iawn, mae hyn yn gallu creu dryswch weithiau.  Erbyn hyn felly, mae’r gair 'addysgu' yn cael ei ddefnyddio i olygu to teach a 'dysgu' i gyfleu to learn.

Addysgu
Ar ôl graddio, hoffwn gael swydd fel athro yn addysgu disgyblion Blwyddyn 5 a 6.
Daeth yr heddlu i’r ysgol gynradd i addysgu’r plant ynglŷn â pheryglon y ffordd fawr.
Yn ôl yr Arolygwyr, nid oedd safon yr addysgu yn yr ysgol yn ddigon da.

Dysgu
Yn ôl arbenigwyr, mae plant ifanc yn gallu dysgu ieithoedd yn rhwydd iawn.
Rwy’n casáu Mathemateg, gan fod yr holl reolau mor anodd eu deall a’u dysgu.
Treuliodd Huw oriau yn dysgu ffeithiau a dyddiadau a chafodd farciau llawn yn ei brawf Hanes.

Nôl at y rhestr