Atebion y Llinell Gymorth

Dydd Llun / Ddydd Llun / Ar ddydd Llun – beth ydy’r gwahaniaeth?

Dydd Llun
Yr enw ar y diwrnod – dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher …..

Ddydd Llun
Ystyr – bob dydd Llun – on Mondays

Ar ddydd Llun
Un dydd Llun, dydd Llun penodol – this Monday / next Monday / last Monday

Mae’r treiglad meddal yn dangos mai un dydd Llun sydd dan sylw. Mae’n gweithio fel adferf ac yn nodi pryd mae rhywbeth yn digwydd.

Gwybodaeth bellach: Gallwch ddefnyddio patrwm tebyg gydag unrhyw eiriau eraill sy’n nodi amser penodol - bore / prynhawn:

Fore Llun nesaf bydd cyngerdd yn yr ysgol. (next Monday morning)
Bydd gwers gelf brynhawn Mercher. (next Wednesday afternoon)

Nôl at y rhestr