Atebion y Llinell Gymorth

Beth ydy’r gwahaniaeth rhwng 'Cymru' a 'Cymry'?

Yn syml, mae Cymru yn cyfeirio at y wlad a Cymry yn cyfeirio at y bobl.

Cofiwch fod gan y bobl ddwy goes – Cymry!

Nôl at y rhestr