Atebion y Llinell Gymorth

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng 'cychwyn' a 'dechrau'?

Erbyn hyn, mae pobl yn defnyddio cychwyn a dechrau i olygu’r un peth.  Ond mewn gwirionedd, mae yna ychydig o wahaniaeth rhwng y ddau air.

Mae yna syniad o symud yn y gair cychwyn, hynny yw, mae rhywbeth neu rywun yn symud i rywle o safle llonydd e.e.

Byddaf yn cychwyn i’r cyfarfod ymhen rhyw hanner awr.

Roedd y car wedi cychwyn cyn i mi gau’r drws!

Gyda dechrau, does dim syniad o symud o angenrheidrwydd.  Mae’n cyfeirio at fan penodol neu bwynt mewn amser.

Roedd y cyfarfod wedi dechrau cyn i mi gyrraedd.
Mae’r awdur yn nodi’r prif bwyntiau ar ddechrau’r erthygl fel arfer.
Cawson ni lyfryddiaeth gan y darlithydd ar ddechrau’r cwrs.

Nôl at y rhestr