Atebion y Llinell Gymorth

Mi gefais i fy nysgu i ddefnyddio collnod a dileu’r 'y' yn y gair 'yn' os ydy’r gair nesaf yn dechrau gyda llafariad e.e. Bydd hi yn mynd i’r ysgol yfory > Bydd hi’n mynd i’r ysgol yfory. Pam felly nad ydy "Bydd hi’n y dref yfory" yn gywir? Pa bryd ydw i'n cael defnyddio 'n yn lle yn?

Os ydy'r 'yn' yn golygu 'mewn' h.y. in yn Saesneg, dydyn ni ddim yn defnyddio’r collnod felly “Bydd hi yn y dref” (She will be in town) sy’n gywir.

Dyma enghreifftiau eraill i chi:

Byddwn ni’n astudio Ffrangeg y flwyddyn nesaf. (ni & yn astudio)
ond
Byddwn ni yn y dosbarth Ffrangeg y flwyddyn nesaf. (in the French class)

Clywais i nhw’n trafod y gerdd yn y dosbarth. (nhw & yn trafod)
ond
Clywais i nhw yn y dosbarth yn trafod y gerdd. (in the class)

Nôl at y rhestr