Atebion y Llinell Gymorth

Pam nad ydy “Dydw i byth wedi bod yn Awstralia” yn gywir? Roeddwn i’n meddwl mai ystyr “byth” ydy never!

Mae dau air i olygu never neu ever yn Gymraeg – byth ac erioed.

byth - mae’r weithred yn parhau felly rydym yn ei ddefnyddio’r gyda’r amser presennol; yr amherffaith (roedd); y dyfodol neu’r amodol e.e.

Dydw i byth yn nofio yn y môr yn y gaeaf.
Fydd hi byth yn bwyta bwyd Indiaidd.

Doeddet ti byth yn gwneud dy waith cartref Hanes.

Wna i byth basio’r arholiad Mathemateg!

Fydden nhw / Fuasen nhw byth yn gweithio mewn ysgol uwchradd.
Fyddet ti byth yn ystyried gweithio dramor?

 erioed - mae’r weithred wedi dod i ben felly rydym yn ei ddefnyddio gyda’r amser gorffennol a’r perffaith (wedi) e.e.

Wnes i erioed wylio ffilm arswyd ar fy mhen fy hun.
Ddywedodd e / o erioed y fath beth!

Dydyn nhw erioed wedi cyfaddef mai nhw dorrodd y ffenestr.
Wyt ti wedi bod yn Llundain erioed?

Nôl at y rhestr