Atebion y Llinell Gymorth

Rydw i wedi sylwi nad ydy 'bore' yn treiglo bob amser. Allwch chi fy helpu gyda hyn?

Mae modd treiglo ‘bore’ mewn sawl cyd-destun, e.e.

dau fore’r wythnos
ar fore dydd Mercher
cefais fore diflas
gweithiais yn galed fore a nos

OND

Nid yw ‘bore’ yn treiglo yn yr ymadroddion adferfol canlynol:

bore ’ma
e.e.  darllenais y llyfr bore ’ma

bore ddoe
e.e. gwelais y bachgen bore ddoe

bore yfory
e.e. galwaf amdanoch bore fory

bore drannoeth
dof i’ch gweld bore trannoeth

Am unwaith felly, ni fyddech yn treiglo’r rhain pe baent yn ymddangos fel gwrthrych berf bersonol.

Nôl at y rhestr