Atebion y Llinell Gymorth

Does gen i ddim syniad pa bryd mae angen treiglo ‘bod’.  Dw i’n cymysgu 'bod' a 'fod' yn aml.  Help os gwelwch yn dda!

Erbyn hyn mae ’na hyblygrwydd yn y defnydd o bod a fod, ond dyma rai canllawiau i’ch helpu.

BOD FOD

1.  Ar ôl berf amhersonol:

e.e.  Dywedir bod y cyfarfod wedi ei ohirio.

1.  Ar ôl berf gryno:

e.e.   Credaf fod hyn yn wir.

2.  Ar ôl berfenw:

e.e.  Yr wyf yn credu bod hyn yn wir.

2.  Ar ôl ansoddair:

e.e.   Y mae’n amlwg fod hyn yn wir.

3.  Ar ôl Er:

e.e.  Er bod rhai yn gwrthod ….

3.  Ar ôl enw:

e.e. Nid oes sicrwydd fod ….

Mae mwy o help ar hyn yn Y Golygiadur - Llawlyfr i Awduron a Golygyddion gan Rhiannon Ifans. (Cymdeithas Llyfrau Ceredigion Cyf. 2006 - tud. 401 - 403)

Nôl at y rhestr