Atebion y Llinell Gymorth

Beth sy’n gywir, ‘Es i at John’ neu ‘Es i ato John’?

Os ydych chi’n defnyddio enw (Nia, Huw, y plant, y dosbarth) ar ôl arddodiad, peidiwch â rhedeg yr arddodiad.

Os ydych chi’n defnyddio rhagenw (fi, ti, ef, hi, ni, chi, nhw) rhaid rhedeg yr arddodiad.

Edrychwch ar yr enghreifftiau:

Arddodiad + Enw Arddodiad + rhagenw (fi, ti, ef, hi, ni, chi, nhw)
Anfonais lythyr at Nia ddoe. Anfonais lythyr ati (hi) ddoe.
Dywedais wrth y plant am wrando yn ofalus. Dywedais wrthynt / wrthyn nhw am wrando yn ofalus.
Aeth pawb i weld ffilm a chawsom ni sgwrs am y ffilm. Aeth pawb i weld ffilm a chawsom ni sgwrs amdani (hi).
Rhoddodd Huw anrheg i Aled. Rhoddodd Huw anrheg iddo (fe / fo).

Mae mwy o help ar hyn y Y Llawlyfr Gloywi Iaith (tudalen 11).

Nôl at y rhestr