Atebion y Llinell Gymorth

Pa bryd mae defnyddio ‘arall’ a pha bryd mae defnyddio ‘eraill’? 

Rydym ni’n defnyddio “arall’ (sy’n golygu other neu another) gydag enwau unigol ac ‘eraill’ gydag enwau lluosog.

Arall
Mae merch arall wedi ymuno â’r grŵp.
Rydw i wedi penderfynu gwneud cwrs arall.
Rwyf wedi darllen llyfr arall gan yr awdur.

Eraill
Mae’r bechgyn eraill i gyd yn aelodau o’r tîm rygbi.
Oes gennych chi syniadau eraill?
Mae llawer o weithgareddau eraill y gall y plant eu gwneud.

Nôl at y rhestr