Atebion y Llinell Gymorth

Oes yna wahaniaeth rhwng 'adref' a 'cartref / gartref'? 

Oes, mae yna wahaniaeth rhwng y ddau air. Yn syml, mae 'adref' yn golygu’r un peth â’r Saesneg homewards, a 'cartref' yn golygu at home.

Adref
Mae 'adref' yn golygu “i gyfeiriad cartref”.  Defnyddiwch 'adref', os ydych eisiau dweud eich bod:
yn mynd
yn teithio
neu’n symud mewn unrhyw ffordd
e.e.

Rydw i’n mwynhau gwrando ar Radio Cymru wrth yrru adref.
Collodd y bachgen y bws, a bu’n rhaid iddo gerdded adref.
Rydw i’n bwriadu mynd adref yn fuan heddiw.

Cartref
Mae 'cartref' yn golygu’r lle yr ydych chi’n byw neu 'yn y cartref'.  Defnyddiwch 'cartref' pan fyddwch eisiau dweud eich bod
yn aros gartref  
neu i gyfeirio at y lle yr ydych chi’n byw
e.e.

Ein cartref ni yw’r trydydd tŷ yn y rhes.
Roedd Mair wrth ei bodd gartref yn croesawu ffrindiau a theulu.
Nid oeddwn yn teimlo’n dda ddoe, felly arhosais gartref.

Mae mwy o help ar hyn yn Y Golygiadur - Llawlyfr i Awduron a Golygyddion gan Rhiannon Ifans. (Cymdeithas Llyfrau Ceredigion Cyf. 2006 - tud. 182 - 183)

Nôl at y rhestr