Atebion y Llinell Gymorth

Beth ydy’r gwahaniaeth rhwng ‘adnabod’ a ‘gwybod’?

Mae llawer o bobl yn cymysgu’r berfau hyn. 

Gwybod
Yn syml iawn, mae ‘gwybod’ yn cael ei ddefnyddio gyda ffeithiau ac yn cael ei gyfieithu i’r Saesneg fel I know e.e.
Mae Elin yn gwybod yr ateb i’r cwestiwn. >>  Elin knows the answer to the question.
Mae Elin yn gwybod bod Rhys yn absennol. > > Elin knows that Rhys is absent.

Adnabod
Mae ‘adnabod’ neu ‘ ’nabod’ yn cael ei ddefnyddio gan amlaf i gyfeirio at berson e.e.
Ydy Elin yn ’nabod y Prifathro? >>  Does Elin know the Headteacher?
Mae Elin a Rhys yn ’nabod ei gilydd yn dda. >> Elin and Rhys know each other well.

Nôl at y rhestr