Atebion y Llinell Gymorth

Roeddwn i’n meddwl mai dim ond o flaen geiriau sy’n dechrau gydag llafariaid y mae ‘ac’ yn ymddangos?  Pam mae rhai pobl yn ysgrifennu ‘ac roedd’ mewn dogfennau ffurfiol?

Mae ac yn gysylltair sydd fel arfer yn dod o flaen llafariaid OND, mae yna eithriadau!!  Mae ac roedd yn un ohonynt.

Dyma’r rhestr:

ac fe

Cododd y bachgen yn rhy gyflym ac fe gwympodd ar y llawr.

ac fel

Mae’n bwrw eira ac fel y dywedodd y prifathro, byddwn yn cau’r ysgol.

ac felly

Mae’r Ganolfan Hamdden yn rhy bell ac felly byddwn yn llogi bws.

ac mae

Mae’n amser cinio ac mae’r gloch ar fin canu.

ac mai

Oeddech chi’n gwybod bod Elan wedi ymddiswyddo ac mai ym mis Mai y bydd yn gadael?

ac meddai

Roedd yr athro cyflenwi’n gwybod ei enw ac meddai, “Bore da, Rhys.  Rwyt ti’n hwyr!’

ac mewn

Bydd angen dilyn y cod ymarfer pan fydd tân ac mewn achosion eraill o argyfwng.

ac mor

Rwy’n ddiolchgar am y cyfle ac mor hapus  fy mod yn gallu derbyn y swydd!

ac roedd

Daeth y cyfarfod i ben ac roedd llawer o bwyntiau heb eu trafod.

ac sydd

Cadwch restr o’r plant sydd wedi bwyta brechdanau ac sydd hefyd eisiau pwdin.

Nôl at y rhestr